Page 5 - חוברת דין וחשבון שנתי
P. 5

‫דבר ראש המועצה | גדי אלפסי‪ ,‬עו"ד‬

‫המועצה נערכת להגדיל את יכולת חלוקת המים למפעלים אשר‬            ‫עובדים‪ ,‬עובדות‪ ,‬חברי מליאה וציבור יקר‪,‬‬
‫בשטחה וצופה פני עתיד ע"י כך שתקבל אפשרות לאספקת‬     ‫שנת ‪ 2020‬ראויה לברכה תכלה שנה וקללותיה‪ ,‬משכך לא ניתן‬
‫מים מקו נוסף לקו הקיים‪ .‬מכאן‪ ,‬שמקורות המים יתקבלו משני‬  ‫להתעלם משנת המשבר של המאה ה‪ ,21-‬ועל כן נדגיש תחילה‬
‫ראשי אספקה‪ ,‬דבר זה יאפשר למועצה לספק מים ברציפות‬     ‫את עיקרי המאבק בקורונה‪ .‬עד תחילת הגעת החיסונים חלו ‪4‬‬
‫גם כאשר מתגלות תקלות ואירועים ספורדיים במערך חלוקת‬    ‫עובדי מועצה בנגיף‪ ,‬ולכולם שלום‪ .‬לאחר מתן החיסונים לא ידוע‬
‫המים‪ .‬עניין זה נמצא בהתקדמות מול חברת מקורות בתקווה‬   ‫עד כתיבת דוח זה על חולים מאומתים מקרב עובדי המועצה‬
                             ‫ובני משפחותיהם‪ .‬פעילות המועצה ועובדיה בכפוף להנחיות‬
                  ‫לאישורו בשנת ‪.2021‬‬  ‫משרד הבריאות‪ ,‬משרד הפנים וההסכמים הקיבוציים‪ ,‬בוצעה‬
‫היחידה הסביבתית תגביר את הטיפול בנזקי העבר במיוחד במי‬  ‫בקפדנות‪ .‬תחת מגבלות אלו המועצה תפקדה כראוי וטיפלה‬
‫התהום‪ ,‬בטיפול בקרקעות אשר הזדהמו ודורשות טיפול דחוף‬   ‫בכל האירועים בצורה מצוינת‪ .‬כל המטלות אשר הונחו בפני‬
‫יותר‪ ,‬לצורך כך המועצה תשקיע בשיפור הציוד ע"י השקעות‬   ‫ההנהלה והעובדים בוצעו בצורה ראויה להערכה ועל כך הנני‬
‫ברכישת תנור וציוד חד למעבדת אויר והחלפת תחנות ניטור‬
                                 ‫מברך אתכם על פעילותכם ופועלכם בשנה קשה זו‪.‬‬
                ‫בהתאם לתוכנית העבודה‪.‬‬   ‫למרות כל אלה המועצה ועובדיה לא זנחו את המטלות עליהם‬
‫פרויקטים נוספים אשר יצאו לביצוע בשנת ‪ :2021‬הקמת גשר‬   ‫הם מופקדים כולל ובעיקר עבודות הפיתוח‪ ,‬שמירה‪ ,‬הגנה על‬
‫מעל נחל סכר‪ ,‬המשך פיתוח כביש ‪ ,5‬פיתוח שצ"פ בתב"ע‬     ‫הסביבה ומניעת זיהומים באוויר‪ ,‬מים וקרקע‪ .‬בשנה זו הוחל‬
‫‪ ,40‬מט"ש‪ ,‬הקמת מטמנה אזורית ע"פ החלטת הממשלה‪,‬‬      ‫מימוש צו ההרחבה וגביית ארנונה עבור השנים ‪2019 ,2018‬‬
‫הכנת תוכניות בנין עיר חדשות להקמת מפעלי תעשיה בשטחי‬   ‫ו‪ 2020-‬מתנהלת כצפוי‪ .‬עם חברת חשמל לישראל נחתם‬
                             ‫הסכם פשרה לתשלום שנים קודמות עד לסוף שנת ‪.2020‬‬
                        ‫המועצה‪.‬‬  ‫שומת ארנונה יצאה לחברה אשר רכשה את תחנת הכח מחח"י‪.‬‬
‫בשנת תקציב זו נמשיך בתוכניות כפי שהחלו בשנת ‪2019‬‬     ‫סוגייה נוספת שטרם באה לסיום‪ ,‬הינה תשלום היטל השבחה‬
‫ואף נוסיף עליהם את כינון ההכשרה המקצועית‪ ,‬השלמת כל‬    ‫למועצה בגין תחנת הכח‪ .‬חברת חשמל הפקידה ערבות בנקאית‬
‫החשמל הציבורי הירוק‪ ,‬נבסס את תוכנית העבודה אשר מהווה‬
‫בסיס רעיוני ומעשי לפעילות המועצה‪ ,‬החזון ועיסוקי הליבה‬     ‫אוטונומית כנגד מתן אישור‪ ,‬עד לקביעת השמאי בנושא‪.‬‬
‫יהיו זהים לשנים קודמות‪ .‬הם יתרכזו בעיקר בשמירה על איכות‬ ‫במסגרת הרחבת גבול השיפוט‪ ,‬למועצה צורפו ‪ 3‬מפעלים‬
‫הסביבה‪ ,‬שיתוף פעולה עם הקהילה‪ ,‬וכן במיצובו של הפארק‬   ‫חדשים‪ ,‬בינהם מפעל תע"ש‪ ,‬אשר בניית מתקניו החלה כבר‬
‫כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב‪ ,‬המעניק ללקוחותיו שירותים ברמה‬  ‫בינואר ‪ 2020‬על מנת לאפשר ביצוע מהיר ולזרז את מעבר‬
                             ‫המפעלים לנגב‪ .‬עניין זה יצר עומס עבודה גם על הוועדה לתכנון‬
                ‫האפשרית הגבוהה ביותר‪.‬‬  ‫ובנייה הנדרשת לטפל בנושאים אלו תוך שמירה על תקנות‪,‬‬
                             ‫שקיפות והליכי רישוי מהיר‪ .‬עוד ובנוסף‪ ,‬הוועדה הגאוגרפית‬
‫‪04‬‬                            ‫לבחינת הכנסות המועצה וחלוקת כספים לרשויות הגובלות‬
                             ‫שנקבעו בבג"צ‪ ,‬קבעה את היקף חלוקת הכספים לכל רשות‬
                             ‫כאחוז מהכנסות המועצה אשר בסיומו יגיעו עד לכדי ‪.70%‬‬
                             ‫בשנה זו חולקו כ‪ 22-‬מיליון ‪ ₪‬בגין השנים ‪ ,2019-2020‬בהתאם‬

                                                  ‫לצו החלוקה‪.‬‬
                             ‫בעקבות החלטת ממשלה להקים מטמנה אזורית לפסולת‬
                             ‫יבשה אשר תשרת את האזור כולו‪ ,‬תוקם מטמנה במקום‬
                             ‫בריכות האידוי אשר תתופעל על ידי המועצה‪ .‬עבודות הביצוע‬
                             ‫יחלו בשנת ‪ .2021‬כמו כן‪ ,‬מטמנה לחומרים מסוכנים שתתופעל‬
                             ‫ע"י החברה לאיכה"ס ובאחריותה תוקם על פני בריכות אידוי‬
                             ‫שיפונו וישוקמו‪ .‬עבודות הכנת תשתיות למטמנה נמצאות בשלבי‬

                                       ‫תכנון וצפויות להתחיל בביצוע בשנה זו‪.‬‬
                             ‫כפעילות המשך לשימוש באנרגיה סולרית עצמית לתאורת‬
                             ‫הדרכים מתכננת המועצה לשדרג את כל מערך התאורה כחלק‬

                                     ‫מתוך התוכנית להתייעלות אנרגטית כוללת‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10