Page 10 - חוברת דין וחשבון שנתי
P. 10

‫דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור‬

‫עילות דחייה מרכזיות‪ :‬לא נמצאו בקשות שנדחו ‪ /‬נענו חלקית‬ ‫אופן המענה לבקשה כמות‬
                              ‫הרשות מסרה את כל המידע המבוקש ‪4‬‬
    ‫אחוז‬  ‫מספר בקשות‬      ‫זמן הטיפול‬      ‫הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן ‪0‬‬
‫מכלל הדחיות‬  ‫שטופלו במסגרת‬                                    ‫חלקי‬
                ‫לא עולה על ‪ 15‬יום‬      ‫הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע ‪0‬‬
    ‫‪25%‬‬        ‫זו‬    ‫בין ‪ 16-30‬יום‬     ‫הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה ‪0‬‬
    ‫‪50%‬‬        ‫‪1‬‬    ‫בין ‪ 31-60‬יום‬     ‫הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים ‪0‬‬
     ‫‪0%‬‬            ‫בין ‪ 61-120‬יום‬                         ‫לפונה‬
     ‫‪0%‬‬        ‫‪2‬‬    ‫מעל ‪ 120‬יום‬      ‫הטיפול בבקשה טרם הסתיים ‪0‬‬
    ‫‪25%‬‬        ‫‪0‬‬        ‫סה"כ‬      ‫סה"כ ‪4‬‬
    ‫‪100%‬‬        ‫‪0‬‬
              ‫‪1‬‬
              ‫‪4‬‬

                                  ‫אגרות‪ :‬סך האגרות שנגבו ‪₪ 60 -‬‬

                            ‫פעילות מליאת המועצה‬

             ‫מליאת המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מונה תשעה חברים בהרכב הבא‪:‬‬

           ‫שלושה נציגי ממשלה – משרד הפנים (ראש המועצה)‪ ,‬משרד הכלכלה ומשרד הבריאות‪.‬‬

           ‫שלושה נציגי רשויות שכנות ‪ -‬באר שבע‪ ,‬מועצה אזורית רמת נגב ומועצה אזורית אשכול‪.‬‬

                      ‫שלושה נציגי תעשייה – טבע‪ ,‬תרכובות ברום ואדמה‪-‬מכתשים‪.‬‬
       ‫	•דיוני המליאה פתוחים לציבור הרחב והפרוטוקולים מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה‪.‬‬

                               ‫	•במהלך שנת ‪ 2020‬התקיימו ‪ 11‬ישיבות‪.‬‬

                            ‫רשימת חברי המליאה‬

             ‫הערות‬          ‫נציג‬        ‫שם‬
          ‫ראש המועצה‬      ‫משרד הפנים‬      ‫גדי אלפסי‬
‫סיים את תפקידו במחצית שנת ‪2020‬‬     ‫משרד הכלכלה‬      ‫יגאל צרפתי‬
                    ‫משרד הבריאות‬   ‫ד"ר איזבלה קרקיס‬
                   ‫אדמה (מכתשים)‬      ‫הדרן עולמי‬
                     ‫תרכובות ברום‬    ‫אלעד מוזיקנט‬
                              ‫שמעון אלמליח‬
                         ‫טבע‬     ‫מוטי אברג'ל‬
                 ‫מועצה אזורית רמת נגב‬     ‫מאיר יפרח‬
                             ‫ד"ר ארנונה אייל‬
                 ‫מועצה אזורית אשכול‬
                   ‫עיריית באר שבע‬    ‫‪09‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15