Page 6 - חוברת דין וחשבון שנתי
P. 6

‫תכנית העבודה הוכנה על ידי מנהלי היחידות במועצה בהנחיית‬  ‫בשנת ‪ 2020‬הוצבו יעדים לביצוע‪ ,‬אשר חלקם נעצרו בשל‬
‫מנכ"ל המועצה‪ ,‬מגובה בתקציב ואושרה על ידי הנהלת‬                          ‫מגיפת הקורונה‪.‬‬
‫המועצה‪ .‬התוכנית הינה מאתגרת וישימה‪ .‬תוכנית זו מתווספת‬
‫לפעילות המועצה בשגרה בנושאי איכות הסביבה‪ ,‬תפעול‬      ‫היעדים לשנת ‪ 2021‬נגזרו מתפקידי המועצה‪ ,‬מטרותיה‪ ,‬החזון‬
‫והנדסה‪ .‬שנת ‪ 2020‬היתה נקודת ציון משמעותית בהבשלת‬     ‫ועיסוקי הליבה‪ .‬מהיעדים הללו נקבעו מטרות ישימות‪ ,‬משימות‬
‫פרויקטים משמעותיים ברחבי המועצה‪ .‬כסימן לבאות התקבלה‬
‫תעודת גמר למבנה המועצה‪ ,‬בשעה טובה החל מעבר היחידות‬             ‫למימוש וכן מדדי ביצוע בחלוקה לרבעונים‪:‬‬
‫לאיכלוס המבנה‪ .‬בהמשך יופעל מרכז המבקרים ע"ש אלי‬      ‫• פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים‬
‫הורביץ ‪ -‬לכימיה‪ ,‬תעשייה וקיימות‪ .‬זו היא הסנונית הראשונה‬  ‫הדרושים לפעילות המפעלים לרבות‪ :‬בקרה‪ ,‬בטחון‪ ,‬בטיחות‬
‫למרחב התיירות "אקו פארק נאות חובב"‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬המועצה‬   ‫ומוכנות לחירום כולל רעידת אדמה‪ .‬נחתם הסכם עם חברת‬
‫תקדם השנה פרויקט להקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק‬     ‫אבטחה חדשה שתגביר את תפיסת האבטחה וכן תיערך לקיום‬
‫– בהלימה לצרכי התעשייה ולמבקשי העבודה בנגב‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫בשנת ‪ 2021‬מתוכננים פרוייקטים נוספים כגון‪ :‬המשך פיתוח‬    ‫תפיסת האבטחה אשר גובשה ביחד עם היועצים הייעודיים‪.‬‬
‫כביש ‪ ,1‬תכנית לפיתוח תב"ע ‪ .484‬המשך תכנית רב שנתית‬    ‫• טיפול והגנה על הסביבה‪ ,‬טיפול בזיהומים ובמפגעי עבר‬
‫למיגון המועצה‪ .‬לצד אלו‪ ,‬נמשיך ליישם את עקרון הסינרגיה‬
‫בין המועצה למפעלים ובין המועצה לקהילה‪ ,‬זאת באמצעות‬                      ‫ופיקוח על מזהמים‪.‬‬
                             ‫• פיתוח האזור ועידוד יזמים (הכשרה מקצועית‪ ,‬הסברה‪ ,‬פיתוח‬
           ‫שיתופי פעולה‪ ,‬פרויקטים‪ ,‬כנסים ועוד‪.‬‬
‫במהלך שנת העבודה הקרובה‪ ,‬תמשיך ללוות היחידה‬                       ‫תיירות תעשייתית‪ ,‬מיתוג)‪.‬‬
‫הסביבתית את הליכי התכנון וההקמה של האתרים החדשים‬     ‫• פיתוח קרקע לתעשייה ומתן שירות יעיל מהיר ומועיל ליזמים‪,‬‬
‫באזור תב"ע ‪ 40‬אשר מנוהלים באגף ההנדסה‪ .‬בנוסף תמשיך‬
‫היחידה בפעילות להפחתת ריכוזי המזהמים באוויר‪ ,‬לצד המשך‬                     ‫למפעלים החדשים‪.‬‬
‫המאבק במפגעי הריח הנגרמים מהפעילות בפארק‪ ,‬בין השאר‬    ‫• מעבר המועצה למשכנה החדש‪ .‬החל מחודש נובמבר ‪2020‬‬
‫באמצעות הכשרת צוות מריחים‪ ,‬שדרוג בטיחות לתחנות הניטור‬
‫וכן הקמת צוות מועצה ירוקה‪ .‬היחידה שוקדת על בדיקות של‬             ‫החלה העברת היחידות למבנה החדש‪.‬‬
                                     ‫• הקמת מרכז המבקרים במתכונתו החדשה‪.‬‬
     ‫ציודים וטכנולוגיות חדשות לשם מימוש מטרות אלו‪.‬‬  ‫• המשך יישום עיקרון הסינרגיה (בין המפעלים‪ ,‬בין המפעלים‬
                              ‫והמועצה‪ ,‬בין המועצה והקהילה – הכשרה מקצועית‪ ,‬מל"ח)‪.‬‬

                                            ‫• פיתוח וטיפוח ההון האנושי‪.‬‬
                             ‫• התייעלות בפעילות המועצה תוך הקפדה על איכות העבודה‬

                                                 ‫ואיכות הסביבה‪.‬‬
                             ‫• קיום סדרי מנהל תקין (ע"פ צו המועצות‪ ,‬ריענון הוראות‬

                                                ‫ונהלים‪ ,‬בטיחות)‪.‬‬

                             ‫‪05‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11