Page 7 - חוברת דין וחשבון שנתי
P. 7

‫במהלך שנת ‪ 2021‬יחידת הדוברות והאסטרטגיה תשלים את‬     ‫אגף התפעול מיישם את התוכנית הרב שנתית לריקון‪ ,‬שיקום‬
‫ההיערכות לפתיחת מרכז אלי הורביץ‪ ,‬הן מבחינת השלמת‬     ‫ושימוש חזר של בריכות המועצה‪ .‬עבודות אלו מאפשרות את‬
‫ההקמה הפיזית של המיצגים והן מצד גיבוש מבנה ארגוני והכנת‬  ‫יישום החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור‬
                             ‫שנערך ב‪ ,2006-‬בו נקבע העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת‬
           ‫תכנית שיווקית ומערך הדרכה ייחודי‪.‬‬  ‫בריכות מפעליות‪ .‬פעולה זו צפויה לסייע ולקדם רבות את‬
‫לקראת המחצית השנייה של השנה‪ ,‬צפויה היחידה להתחיל את‬    ‫הנושא הסביבתי בפארק התעשייה‪ .‬בנוסף‪ ,‬היחידה שוקדת‬
                             ‫בשנה זו להיכנס למערך של קיבוע שיטות האחזקה‪ ,‬מלאי גינון‬
   ‫הפעלת מרכז המבקרים בהתאם להליכי הבינוי בשטח‪.‬‬
‫במהלך השנה הקרובה נמשיך בקליטת המפעלים החדשים‬            ‫והשקיה באמצעות מים מושבים ומטופלים במט"ש‪.‬‬
‫אשר בשטחים המזרחיים לכביש ‪ ,40‬אשר סופחו למועצה בצו‬    ‫אגף חירום וביטחון מתמקד בהעברת המוקד למבנה החדש וכן‬
‫שר הפנים‪ .‬למהלך זה משמעויות רבות המתבטאות בתוספת‬     ‫עסק בהחלפת חברת השמירה‪ ,‬עם כל המורכבות של מהלך‬
‫פעילות ענפה‪ ,‬כתוצאה מהחיבור לשטחים מרוחקים ומבודדים‪,‬‬   ‫זה‪ .‬בנוסף לכך ממשיך האגף ברישות שטחי המועצה במצלמות‬
‫לצד הפיקוח על הפעילות התעשייתית כיום – בהגנה על‬      ‫לצרכי שמירה‪ .‬לצד הקמת המוקד תמשיך היחידה בפעילות‬
                             ‫לסגירה ביטחונית של שטח המועצה לצד הגברת הפעילות‬
     ‫הסביבה‪ ,‬תפעול‪ ,‬חירום וביטחון‪ ,‬הנדסה וכוח אדם‪.‬‬  ‫המשותפת עם המפעלים בתחום הביטחון והחירום‪ .‬בשנה זו‬
‫בהמשך מסמך זה מוגשים לפניכם היעדים‪ ,‬תכניות העבודה‪,‬‬    ‫יחידת הביטחון תתמקד בשיפור אמצעי השליטה וההגנה במצבי‬
‫המטרות והמשימות של היחידות השונות‪ ,‬באמצעות מתודולוגיה‬
‫ברורה ומפורטת‪ .‬בניית התוכניות דרשה מחשבה רבה ועבודה‬                            ‫חירום‪.‬‬
‫יסודית‪ .‬על כן‪ ,‬בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים והעובדים‬ ‫תוכנית העבודה לאגף ההנדסה תהיה עמוסה לשנת ‪,2021‬‬
‫ביחידות המועצה על ההירתמות למשימה החשובה שעומדת‬      ‫בשל העובדה כי בשנת ‪ 2020‬עבודות רבות לא בוצעו בגלל‬
                             ‫נגיף הקורונה‪ .‬האגף ממשיך במשימות העתידיות לבוא ממפעלי‬
             ‫לפתחה של המועצה בשנת ‪.2021‬‬    ‫התעשייה הצבאית‪ ,‬כבר בינואר ‪ 2020‬החלו להנפיק היתרי‬
                             ‫עבודה‪ .‬כל זאת תוך שמירה על ליווי והשלמת פרויקטים ישנים‬
           ‫בכבוד רב‪,‬‬              ‫וחדשים‪ ,‬בינהם סיום ההקמה של מרכז אלי הורוביץ ומבנה‬
                             ‫המועצה‪ ,‬לצד התנעת מיזמים נוספים ב"אקו פארק נאות חובב"‪.‬‬
        ‫גדי אלפסי‪ ,‬ראש המועצה‬           ‫זאת בנוסף לתכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות לטובת קליטת‬
                             ‫מיזמים נוספים‪ .‬עוד ובנוסף אגף ההנדסה עמל על מחשוב‬

                                            ‫ארכיון הוועדה לתכנון ובניה‪.‬‬

‫‪06‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12